четвъртък, 17 септември 2015 г.

Последно заседание на ОбС-Ракитово мандат 2011-2015


  
   На празника на Вярата, Надеждата и любовта и седем дни преди приключване на мандата (25.10.2015г.) се проведе последното заседание на Общински съвет-Ракитово. Във връзка с участието  на кмета Любомир Петков в предстоящите местни избори, за временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Ракитово бе утвърден зам.-кметът Красимир Вандев. В град Костандово длъжността до изборите ще изпълнява Иво Иманов, а в Дорково – Аспарух Попов.
   Освен тези решения местните бащици гласуваха 3 000 лева за провеждането на Трети  планински лекоатлетически полумаратон „Ремово-Блатца-Ракитово 2015“, както и няколко точки, свързани с разпореждане с общинска собственост.