четвъртък, 3 септември 2015 г.

Първото заседание на ОИК-Ракитово ще се проведе в събота    Първото заседание на Общинска избирателна комисия ще се проведе на 05.09.2015год. (събота) от 09.00 часа в залата на Общински съвет- Ракитово, съобщи председателят Костадинка Янева. Общинската избирателна комисия в Община Ракитово е в състав от 11 членове, както следва: Ели Трендафилова – зам.-председател, Сабрие Заирова-секретар и членове: Елвира Пелева , Катя Пелева , Горан Ангелов , Мария Арабова , Зорница Томова, Калинка Холянова , Магдалена  Гатева и Виктория Гаврилова.