четвъртък, 26 ноември 2015 г.

ПОКАНА


Публично обсъждане на Бюджета за 2016 г.


ще се проведе на 30.11.2015 г. от 10,00 часа


в залата на Общински съвет-Ракитово


Мнения, предложения и препоръки се приемат


до 29.11.2015 г. на e-mail: rakitovo@abv.bg


Материалите можете да видите на


интернет страницата на Общината