четвъртък, 26 ноември 2015 г.

В Ракитово гласуваха заплатата на кмета и на кметовете на кметства  На 26-ти ноември се проведе второто заседание на новия Общински съвет в Ракитово. То започна с полагането на клетва от Димитър Бекташев и Пламен Горумов, които влизат на местата на зам.- кметовете Димитър Топалов и Цанко Молов. След това новите бащици гласуваха и състава на постоянните комисии и заместниците на председателя Нина Димова. Заместници на председателя с промяна в Правилника, за бъдат трима, а не както беше досега-двама, станаха Иван Иванов, Димитър Бекташев и Момчил Арнаудов. Определен бе и размера на заплатата на общинския кмет и тези на кметовете на кметства. На общинския градоначалник  тя е в размер на 1 550 лв. а на кметовете на кметства – в размер на 897 лв. Заплатата на председателя на Общинския съвет по закон е в размер на 90% от тази на кмета на общината. Общинските съветници по закон ще взимат месечно възнаграждение в размер на 70% от средната брутна работна заплата в Общинска администрация.

    Заседанието продължи с разглеждането на още няколко текущи въпроса, като определянето на делегат на Община Ракитово в Общото събрание на Националното сдружение на общините на Република България, като за такъв бе определен председателя на ОбС-Ракитово- Нина Димова. Новите съветници гласуваха и промени в Наредбата за Обществения ред в Община Ракитово. Актуализацията на Наредбата е продиктувана от  идеята разпоредбите в нея да бъдат максимално съобразени с тези на нормативните актове от по-висока степен – Закон за закрила на детето, Закон за местното самоуправление и местната администрация и Закона за здравето.