понеделник, 30 ноември 2015 г.

Община Ракитово изпълнява успешно дейностите по проект ”Независим живот за гражданите на Ракитово”

  
      

     Във връзка с изпълнение на дейностите по проект ”Независим живот за гражданите на  Ракитово”, на 17  ноември започна набирането на потребители за услугите  „социален асистент” и „домашен помощник”, както и набирането на преки доставчици на услугите - 18 души за длъжността  „Социален асистент“  и  20 души за длъжността  ”Домашен помощник“. Тогава стартира и набирането на екип „Звено за услуги в домашна среда“  - ръководител звено и технически сътрудник звено. Приемът на документите се извърши от 17-ти  до 23-ти ноември. За всяка една от позициите бяха определени  критерии за оценка и подбор, както и Карта за оценка на потребностите за кандидат – потребителите.  
    На 19-ти и на 24-ти ноември комисията за оценка и подбор проведе заседания  за  подбор по документи на кандидатите за преки доставчици на услугите СА  - ДП; кандидатите за потребители на услугите СА и ДП; кандидатите за екип звено ( ръководител и технически сътрудник звено). Членовете на комисията съставиха протоколи от двете заседания, като спазиха утвърдените критерии за оценка и подбор и определиха дата на допуснатите  до интервю на 27-ми ноември кандидати за преки доставчици на услугите СА и ДП.
 
   Всичките интервюирани лица - общо 29 на брой, бяха одобрени от комисията за оцeнка и подбор -  кандидати за преки доставчици на услугите.

За екип звено кандидатите подали нужните документи  за обявените позиции - ръководител звено и технически сътрудник, също са оценени и одобрени. Резултатите с оценките ще бъдат публикувани на  1-ви декември на информационното табло на входа на общинска администрация Ракитово на улица „Ив.Клинчаров” №57.

    Индивидуалните оценки на потребнoстите за всеки един от кандидат потребителите ще се изготвят от координатора по проекта и консултант подбор, който  е представител на  Партньорската  организация  СОНИК  СТАРТ ООД.

Предстои класиране на кандидат –потребителите. 

    Проект „Независим живот за гражданите на Община Ракитово“ е на стойност 494 451,93 лв., и е първият проект от новия програмен период 2014-2020 година. Продължителността му е 19 месеца.