вторник, 23 септември 2014 г.

ПОКАНА

Заключителна пресконференция 

по проект

„Повишаване на квалификацията на служителите 
и подпомагане на устойчивото развитие на Община Ракитово
 с помощта на надграждащи обучения"

ще се проведе на 8 октомври от 10,30 часа 
в залата на Общината.

Проектът е по оперативна програма „Административен капацитет”

Договорът за проекта бе подписан на 14.01.2014 г.,  със срок за изпълнение 9 месеца. Сумата по проекта е 87 261,94 лв.  с ДДС.