вторник, 11 ноември 2014 г.

ОИЦ представи възможностите по новите оперативни програми за 2015 г.

 На 11 ноември залата на Общински съвет-Ракитово Областен информационен център (ОИЦ) – Пазарджик проведе информационна среща, на която бяха представени възможностите по новите оперативни програми за 2015 г. На срещата бяха представени ИГРП за 2015 г. по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, ОП „Развитие на човешките ресурси“, ОП „Иновации и конкурентоспособност“, ОП „Добро управление“, ОП „Региони в растеж“, ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ и ОП „Околна среда“, които ще са действащи за програмен период 2014-2020. Във втората част от информационната среща беше презентирана  дейността на Център за кариерно ориентиране – Пазарджик.