петък, 28 ноември 2014 г.

Местните парламентаристи излязоха с протестна декларация        Подкрепяйки своите колеги от Общински съвет-Велинград, ракитовските общински съветници  излязоха с протестна декларация против разработването и добиването на полезни изкопаеми, в това число и добив  и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”, находящо се на територията на съседната ни Община Велинград. Такова е
инвестиционното намерение на „Ресурс-I”АД гр. Пловдив.  Мотивите за протеста на местните парлментаристи са, че осъществяването на тази дейност трайно и неминумо ще се отразят на инфраструктурата и на замърсяването на природата в района. Разработването и добива на минни находища е несъвместимо с приоритет номер 1 за общината - развитието на туризма. Това се случи по време на предпоследното за тази година заседание на Общински съвет-Ракитово на 27 ноември.
Освен протестната декларация, общинските съветници гласуваха допълнение на Програмата за управление на общинска собственост за 2014 г. По предложение на кмета бе именувана една улица в Еминкова махала – тя ще носи името „Старият часовник”, защото е в близост до символа на града – старата часовникова кула. Приет беше план за действие на Община Ракитово (2014-2017 г.) за изпълнение на стратегия за интегриране на ромите в област Пазарджик. Приет бе и Правилник за удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Ракитово” и „Почетен знак на Община Ракитово”. Първенците на Ракитово гласуваха и предложение до Министерството на труда и социалната политика  отпускането на персонална пенсия на дете без право на наследствена пенсия от починал родител.