вторник, 25 ноември 2014 г.

Публично обсъждане на бюджет 2015 г.

На 28 ноември от 10,00 часа в залата на Общински съвет -Ракитово ще се проведе публично обществено обсъждане на бюджета за 2015 г. За 2015 г. община Ракитово планира в бюджета си 1 795 500 лева собствени приходи и 1 144 500 лева държавна субсидия плюс 42 600 лева за зимно почистване. Капиталовата програма е с размер 268 000 лева. Община Ракитово обяви и прогноза за общинския дълг: очаква се за 2014 г. сумата на дълга да е 1 528 278 лева, а през 2015 г. да намалее до 1 300 365 лева. Всички материали са публикувани на сайта на общината www.rakitovo.info.