сряда, 10 април 2013 г.

Кметът на Община Ракитово официално откри модернизираната сграда на ОДЗ „Митко Палаузов” в града

 С официално откриване на ремонтираната и облагородена сграда на ОДЗ „Митко Палаузов” в рамките на проект  „Създаване на европейски облик на образователната инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за устойчиво местно развитие в Община Ракитово”, бе отчетен успешният финал на дейностите, финансирани  по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 год.” и съфинансирани от Европейски фонд за регионално развитие.
   По повод официалното откриване на ОДЗ „Митко Палаузов” възпитаниците на детското заведение представиха пред гостите пъстър пролетен концерт с песни и стихотворения, подготвен от ръководство и педагогическия персонал.
Кметът на Община Ракитово - Любомир Петков и председателят на Общински съвет–Ракитово Валентин Хаджимосков прерязаха лентата. Кметът Петков благодари на изпълнителите и ръководството на детското заведение за проявения професионализъм, а на родителите - за разбирането по отношение на изпълнението на проекта.

   Позитивните резултати от ремонтните дейности, насочени към повишаване на енергийната ефективност, намаляване на разходите за отопление и осигуряване на здравословна среда за отглеждане на възпитаниците на детското заведение, бяха демонстирани пред медиите и обществеността от директорката на градината – Сашка Генчева, която ги разходи в обновената база. Тя подчерта, че детското заведение е с 45-годишна история, но благодарение на усилията на общинската администрация и професионално реализираните строително-ремонтни активност от страна на фирмата-изпълнител, на този етап то представлява един своеобразен детски рай. Сградата е санирана, с поставена външна и вътрешна изолация, подменена дограма, монтирани модерни отоплителни уреди и подови настилки, а пъстрите цветове в градината и довършителни дейности по декорирането на помещенията, извършени от педагогическия персонал, радват децата и позволяват ежедневието им да преминава в комфортна среда.
    Проект „Създаване на европейски облик на образователната инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за устойчиво местно развитие в Община Ракитово се реализира в периода ноември 2012 - април 2013 год. и обхвана три учебни заведения, а именно ОДЗ „Митко Палаузов” и ОСОУ „Христо Смирненски” в общинския град, и  ЦДГ „3-ти март” в с. Дорково. Модернизацията на учебните заведения ще съдейства за повишаване на мотивацията на квалифицирания персонал за работа в тях и за подобряването на общия социален статус.