понеделник, 22 април 2013 г.

До стопаните на селскостопански животниИнформационна  среща


относно условията за достигане на изискванията на Регламент ЕС  853/2004.г.

и националното законодателство при добив на сурово краве мляко

от фермите 2-ра и 3-та група

 ще се проведе в залата на Общински съвет-Ракитово

на 29 април (понеделник)  от 14:30 часа.