вторник, 23 април 2013 г.

Глоби за нарушителите!


      
 Със  Заповед  N РД-25-398 ОТ 22.04.2013г. на кмета на общината Любомир Петков относно „Охрана и опазване на селскостопанското имущество през периода 01.04.2013 г. – 30.09.2013 г.” е определено длъжностно  лице, което ще съставя актове на нарушителите, както и комисия, която ще определя размера на вредите и този на обезщетението по чл. 17 от Наредбата.

Във въпросната Заповед са регламентирани местата за съхранение на вещи и селскостопанска продукция, иззети от полската охрана в общинските имоти  – „Оборите” и базата на звено „Чистота” за град Ракитово. Също така, са регламентирани местата за гледане на задържани животни  - общинските имоти „Оборите” и базата на  звено „Чистота” за град Ракитово.  

За нарушители можете да сигнализирате на фирмата, с която Общината има договор за охрана на те. 0888/ 881125 или 0895/ 44 94 76.