четвъртък, 9 май 2013 г.

Информационен семинар относно горските мерки 122, 223 и 226 от ПРСР (2007-2013 г.) в БатакИнформационен семинар, част от информационната кампания на Министерството на земеделието и храните по горските мерки 122, 223 и 226 от ПРСР ще се проведе в град Батак на 15 май. Семинарът ще се проведе в читалище „4-ти май 1897” от 10:30 часа. По време на семинара експерти ще информират участниците за възможностите за финансово подпомагане на собствениците на гори по мярка 122 „Подобряване на икономическата стойност на горите", ще се обсъдят основните проблеми и често допусканите грешки при кандидатстване и ще се дадат насоки за избягването им. Ще бъдат представени също добри практики за успешно реализирани проекти по мерки 223 "Първоначално залесяване на неземеделски земи" и 226 "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" и ще бъде отчетен ефекта от прилагането им. 
Пълна информация за горските мерки можете да намерите на:
www.mzh.government.bgwww.dfz.bg