понеделник, 27 май 2013 г.

24 май –Денят на славянската писменост в Ракитово   

Мария Казанджиева
Директор на  ОУ „Христо Ботев”-Ракитово
С богата програма и награждаване на отличилите се директори, учители и културни дейци беше отбелязан 24 май –Денят на славянската писменост в Ракитово. Под звуците на химна на „Върви народе възродени”, изпълнен от Градски духов оркестър, малко и голямо си припомни, че това е най-българският празник, а ролята и отговорността на учителите – голяма, затова такава трябва да е признателността към тях. Гражданите на общината, всички  просветни и културни дейци поздрави кметът на общината Любомир Петков. В програмата,  освен Градски духов оркестър  с диригент Никола Янев, участваха мажоретките при СОУ „Св. Кл. Охридски” с ръководител Таня Пейчинова, ученици от ПУ „Д-р Петър Берон”, от СООУ „Хр. Смирненски”, от „ОУ „Хр. Ботев”, деца от ОДЗ „Митко Палаузов” , ОДЗ „Малина Тодорова”, прекрасните малки танцьорки от група „Силивряк” с ръководител Светлана Стоева и две двойки от танцова формация „Будилник” с ръководител Мая Кондарева. Всички учители със стихотворението на Дора Габе „Към учителя” поздрави Георги Тупаров от 1б клас към ЗИП Религия с ръководител Таня Гаралова. След това, кметът Любомир Петков поднесе плакет, грамота и цвете на всеки един от отличените учители, директор и културни дейци от Ракитово. По същото време в Костандово и Дорково зам.-кметът Красимир Вандев и Димитър Топалов връчиха призовете на местните отличени просветни и културни дейци. Ето и пълния списък на наградените:

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА 
УЧЕБНА 2012-2013 г.

1. Адриана Летева - ЦДГ „Славейче” гр. Костандово

2. Даниела Кадрева- ЦДГ „3-ти март” с. Дорково

3. Мария Янева - ОДЗ „Митко Палаузов” гр. Ракитово

4. София Добрева - ОДЗ „Малина Тодорова”  Ракитово

5.  Мариана Допчева -ОУ „Христо Ботев” гр. Ракитово

6. Мария Петакова - ОУ „Христо Ботев” гр. Ракитово

7. Янка Бурева - ОУ „Неофит Рилски” гр. Костандово

8. Стоянка Йовчева - ОУ „Неофит Рилски” гр. Костандово

9.  Валентина Кадинова – ОУ „Неофит Рилски” гр. Костандово

10. Соня Сестримска -СОУ „Св. Климент Охридски”гр. Ракитово

11. Емил Ганев -СОУ „Св. Климент Охридски”гр. Ракитово

12. Величка Ташева -СОУ „Св. Климент Охридски” гр. Ракитово

13. Стефка Пейчинова - СОУ „Св. Климент Охридски”гр. Ракитово

14. Елена Йочева - ОУ „Христо Ботев” с. Дорково

15. Радка Пармакова - ОУ „Христо Ботев”с. Дорково

16. Мария Ташева – СООУ „Христо Смирненски”гр. Ракитово

17. Десислава Димитрова - СООУ „Христо Смирненски”гр. Ракитово

18. Елена Пелева – ПУ „Д-р Петър Берон” гр. Ракитово

19. Даринка Печалова - ПУ „Д-р Петър Берон” гр. Ракитово

20. Свилен Топчиев - ВУИ „Ангел Узунов” гр. Ракитово

21. Иван Ковачев - ВУИ „Ангел Узунов” гр. Ракитово

22. Тодор Тодоров- ОУ „Христо Ботев” гр. Ракитово

23. Таня Пейчинова - СОУ „Св. Климент Охридски”гр. Ракитово

24. Катя Пелева - СООУ „Христо Смирненски”гр. Ракитово

25. Михаил Попчев - ВУИ „Ангел Узунов” гр. Ракитово
ДИРЕКТОР НА ГОДИНАТА

УЧЕБНА 2012-2013г.

  1. Мария Казанджиева – Директор на  ОУ „Христо Ботев” гр. Ракитово 
  2. Наташа Механджийска – Директор на ЦДГ „3 ти март” с. ДорковоКУЛТУРНИ ДЕЯТЕЛИ
2013 г. 


  1. Мария Димова – ОНЧ „Будилник” 1898 г. гр. Ракитово 
  2.   Рангел Мастравчиев – ОНЧ „Св. Св. Кирил и Методи” с. Дорково
  3.   Петя Ласкова – ОНЧ „Св. Св. Кирил и Методи” с. Дорково
  4.   Ели Трендафилова – ОНЧ „Св. Св. Кирил и Методи” с. Дорково
  5.   Лимонка Кирева – ОНЧ „Просвета” гр. Костандово
  6. Дъбка Янгънова - ОНЧ „Просвета” гр. Костандово
  7. Норка Етова - ОНЧ „Просвета” гр. Костандово
  8. Димитър Кантарев - ОНЧ „Будилник” 1898 г. гр. Ракитово

Грамота за принос към запазването и развитието на културните традиции получи и гражданката Анка Маркова.

Градски духов оркестър

ОДЗ "Митко Палазузов"


ОУ "Христо Ботев"

ДТС "Силивряк"

ТФ "Будилник"


Учител на годината - Соня Сестримска

Учител на годината – Емил Ганев

Учител на годината - Вили Ташева

Учител на годината – Тодор Тодоров

Учител на годината-Катя Пелева


Учител на годината - Елена Пелева

Учител на година - Даринка Печалова

Учител на годината - Свилен Топчиев

Учител на годината - Михаил Попчев

Културен деятел 2013 - Мария Мирова-Димова

Културен деятел 2013 - Димитър Кантарев

Мажоретен състав при СОУ "Св. Кл. Охридски"

ОДЗ "Малина Тодорова"


Учител на годината - Мария Янева