четвъртък, 30 май 2013 г.

На подбор на проекти и оценка на проектни предложения ще учат ракитовци от ОИЦ-ПазарджикПети  информационен цикъл стартира от  ОИЦ – Пазарджик  в Ракитово. Екипът на центъра ще гостува на 5 юни от 10:00 часа в залата на Общински съвет. Новата среща, с потенциални ползватели на европейско финансиране и граждани, ще е  на тема „Подбор на проекти и оценка на проектни предложения”. Това е вторият модул от темата за управление на проектния цикъл, която е заложена в програмата на центъра за тази година. Предишната инфосреща беше на тема „Разработване на проектни предложения”. На тази информационна среща  екипът на ОИЦ ще представи и последните проекти на оперативните програми „Развитие на човешките ресурси” и „Наука и образование за интелигентен растеж”.