четвъртък, 30 май 2013 г.

ОБЯВАОБЩИНА РАКИТОВО
 
Организира

среща на обществеността с 

експерти от „Напоителни системи” ЕАД

във връзка с новия напоителен сезон

на 5 юни (сряда) от 16:00 часа

в залата на Общински съвет-Ракитово