вторник, 14 май 2013 г.

СъобщениеСреща


с проф. Димитър Попов
 – траколог, професор в СУ "Св. Климент Охридски”


и 

проф. Д-Р Илия Тодев   
от  Института  за исторически изследвания при БАН


във връзка с античната история на Ракитово и тази на град Батак


ще се проведе


на 16 май, четвъртък, 
от 17:30 часа в залата на Общински съвет-Ракитово.