понеделник, 11 февруари 2013 г.

На вниманието на животновъдите
Във връзка с непрекъсване на процеса за идентификация на животните и блокираната процедура по Закона за обществените поръчки за доставка на идентификатори, ви информираме  за фирмите, предлагащи ушни марки за идентификация на ЕПЖ и ДПЖ:

Фирма „Тавико”- Шумен
Христо Георгиев
Тел. 0887/720 758

Фирма  „Сейфти Ко”-София
Атанас Влахов
02/997-54-00, 0889/142 075

Фирма „Бентли фарм”-София
Илия Маринов
02/962-77-16

Фирма „Яендс” ООД
Янков
0888/693 704

За повече информация търсете новият ветеринарен лекар за община Ракитово – д-р Семерджиев на тел. 0879/229851.