вторник, 19 февруари 2013 г.

Проект „Народните будители и Аз” стартира в училищата от общината
Проект „Народните будители и Аз” е  разработен и се провежда вече втора  поредна година съвместно  с Ротари  клубовете „Пловдив”, „Пловдив- Филипопол” и „ Зонта” клуб Пловдив. Проектът се ще се реализира за първа година в нашата област и община.  Вече избраха своите патрони учениците от СОУ „Св. Кл. Охридски”-Ракитово, СООУ „Хр. Смирненски”-Ракитово, ОУ „Неофит Рилски” –Костандово и ОУ „Хр. Ботев”- Дорково. Проктът има за цел да възпитава младото поколение в дух на родолюбие и патриотизъм, на национална гордост и самочувствие, да съхранява историческата ни и родова памет, да поражда и утвърждава чувство на единение и национална принадлежност.
       Съгласно регламента, учениците ще се състезават в 3 направления: 
  1.Състезания между паралелките по училища
                              23.04.2013г. до 10.05.2013г.
  
          2. Общинско състезание  между паралелките първенци от училищата в  съответната община
                                  10.05. – 31.05.2013г.
       
          3.Областно състезание между паралелките- първенци от съответните общини на областта

             5 - 7 клас   -      03.06.- 14. 06.2013г.
             8 – 11 клас       17.06.- 30. 06. 2013г. 

           Паралелките, класирани като победители и заели призови места на общинския / областния етап получават голямата награда на състезанието- двудневни и еднодневни екскурзия до място с историческо значение в България, осигурени от кметовете на общини в област Пазарджик, Ротари клуб „Бесапара” Пазарджик, Областна администрация Пазарджик и спонсори.
 Националният патронаж на инициативата е поет от Вицепрезидента на Република България, г-жа Маргарита Попова, а областният патрон на проекта е д-р Дончо Баксанов – областния управител на област Пазарджик. Проектът има за цел да се превърне в национален с подкрепата на Министерството на образованието, младежта и науката и с Националното сдружение на общините в България.