петък, 15 февруари 2013 г.

ПОКАНА
На вниманието
 на земеделските производители
и животновъди

На 22.02.2013 г. от 10:00 часа
в залата на общински съвет-Ракитово
 ще се проведе
среща с новия ветеринарен лекар на Общината
д-р Семерджиев.