вторник, 5 февруари 2013 г.

Едни създават, други разрушават?!
Половината дръвчета от засадените по пътя за Вилната зона над Ракитово през миналия април са с повредени предпазители. Някои дръвчета липсват. Силно се надяваме случилото се да не е плод на вандалщина, но това е втори опит на Общината да облагороди тази зона – коментира еколожката Ангелина Узунова. Приоритет на Общината е развитието на туризма, но това ще се случи с усилията и желанието от страна на всички ни, допълни тя.
Миналата година по случай Деня на Земята-22 април под ръководството на председателя на Сдружение „Суткя”  Свилен Топчиев, еколога на общината Ангелина Узунова и обществените възпитатели при Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, ученици от всички училища засадиха безвъзмездно дарените от Горско стопанство-Ракитово 130 броя липи, ясени, кестени и явори.