четвъртък, 7 февруари 2013 г.

В Ракитово ще се връчи за пети път Националната литературна награда „Милош Зяпков”
Община Ракитово и ОНЧ „Будилник 1898” за пети път ще проведат конкурс за Националната литературна награда „Милош Зяпков”. Съучредители на Наградата са Съюзът на българските писатели, Сдружението на българските писатели и Сдружението на писателите в гр. Пазарджик. Националната литературна награда „Милош Зяпков” се присъжда за поезия,  хумор и сатира, проза – късите форми (разкази, есета), тъй като той е творил в тези жанрове. Тази година Наградата ще се присъди за издадена  през 2012 година книга. Присъждането й ще се определи от петчленно жури. Награденият автор получава грамота, плакет и парична сума от 1000 евро. Националната литературна награда се съпътства от Конкурс на името на Милош Зяпков, който се обявява между автори от Пазарджишка област в следните раздели: лирика - една награда от 100 евро;  хумор: фейлетони, басни, епиграми, мисли афоризми, стихове - една награда от 100 евро и проза:  разкази, есета - една награда от 100 евро.  Наградата се съпътства и от Конкурс, който се обявява  между ученици от среден и горен курс от Пазарджишка област в следните раздели: лирика - една награда от 50 евро; хумор: фейлетони, басни, епиграми, мисли  афоризми, стихове - една награда от 50 евро и проза:  разкази, есета - една награда от 50 евро.
      Приемат се само предложения на непубликувани или на публикувани през 2012 г. произведения. Крайният срок за получаване на предложенията в Община Ракитово е 30 март 2013г, а за ученици от среден и горен курс – 30 април 2013г.
 Националната награда и наградите от съпътстващите конкурси ще се връчат на специално тържество в град Ракитово, което се провежда традиционно по време на празниците на града в началото на месец юли. За допълнителна информация:  тел. 03542 3210,  budilnik_r@abv.bg или търсете председателя на ОНЧ „Будилник 1898” Костадин Зяпков на GSM: 0887691284.