понеделник, 4 февруари 2013 г.

ПОКАНАВъв връзка с изработването на „Стратегия за развитието на Община Ракитово” за периода 2014-2020 година приканваме всички граждани, неправителствени организации и представители на бизнеса, да се включат с идеи и предложения. Това могат да направят на e-mail: za_rakitovo@abv.bg. Всички предложения ще бъдат обсъдени, а най-добрите-включени в общинската стратегия.