петък, 11 май 2012 г.

КОНКУРС ЗА КЪС РАЗКАЗОбразцово Народно читалище „Будилник-1898г.”

организира

КОНКУРС

ЗА КЪС РАЗКАЗ
под надслов
„100 години театрална дейност в Ракитово”

НА ТЕМА:

за ученици 5 – 8 клас
и
за ученици 9 – 12 клас
на тема: „Древното изкуство – Театър“

Допуска се и участие със стихотворение на тема по собствен избор с отделна награда.


Изисквания:
-         Всеки автор може да участва с един разказ
-           Текстовете трябва да са с големина на шрифта 12 pt, с дължина до три страници формат А4. Във всяка от възрастовите групи се присъжда по една награда. Допуска се и участие със стихотворение на тема по избор с отделна награда.

Придружаваща информация: трите имена на автора, възраст, адрес, личен телефон и е-mail за връзка.

Срок:
Творбите  представете в библиотеката на читалището в срок до 15 май 2012г. или на адрес: гр. Ракитово - 4640, ул „Ал. Стамболийски” 4 библиотека при ОНЧ „Будилник”1898 За справки: тел. 03542 32-10