четвъртък, 10 май 2012 г.

ОБЯВА


 СООУ „Хр. Смирненски”-Климатична гимназия-Ракитово
Обявява
прием на ученици за новата учебна 2012-2013 година
без медицински документи
по специалностите
-офис секретар
                   - монтьор по комуникации
За справки и записвания: 03542/22 17
Директор Росица Харискова.