неделя, 13 май 2012 г.

Стопроцентово участие на учениците от ВУИ-Ракитово в почистването Кампанията на БТВ „Да почистим България за един ден” намери широк отзвук във ВУИ – Ракитово. Учениците от училището и предишната година се включиха при почистването на района. Новото тази година бе възможността да заявим участие на национално ниво. Това стана, след като на свое събиране на 09.04.2012 г. ученическия съвет на отговорниците на групи в училището взе решение да кандидатстваме по програмата на БТВ за получаване на помощ при почистване на значим обект. Педагогическият съвет при ВУИ одобри предложението и ръководството на училището изпрати заявка за участие. Условието на програмата на БТВ да се почиства около обект от 100-те национални туристически обекта бе изпълнено като заявката бе свързана с Историческата църква в Батак, която е един от 100-те национални туристически обекта. Заявено бе желание за почистване в района на язовир Батак и по-специално от втечалото на язовира до Острова.
Паралелно със заявката за почистване на курорта Цигов чарк съвместно с РИОСВ – Пазарджик бе заявено участие за почистване на местност Дъното около язовир Батак. Децата изявиха желание да участват в почистване на тази местност, защото някои от тях са помагали при строителството на новия параклис „Св. Св. Кирил и Методий” там, а и буквално преди дни участваха в колопоход, чийто маршрут минаваше през нея. Освен това вече трета година летните лагери на учениците през са на палатки в местност Дъното. Децата са впечатлени от красотата на това място и поискаха да го видят чисто и в целия му блясък.
Както се изрази по време на Педагогическия съвет директорът Георги Янушев, независимо, че ще участваме на други места не е нормално да не почистим собствения си двор и района около него. На практика това означава формиране на група и на местно ниво.
Така, благодарение на активността на учениците чрез участието им в ученическото самоуправление и готовността на педагозите да участват, се очерта необходимост от формиране на три групи за участие в кампанията по почистването: група на национално ниво по програмата на БТВ с подкрепата на ОМВ, група на регионално ниво с подкрепата на РИОСВ –Пазарджик и Община Ракитово и група на местно ниво с подкрепата на Община Ракитово.
Група за почистване на курорта Цигов чарк
Тази група получи подкрепата на ОМВ под формата на ваучери за извозване до мястото за почистване. Общият брой ученици в нея бе 16, основно от участниците в Клуб „Екоскаут” по проект УСПЕХ към Министерството на образованието, младежта и науката с ръководител Китен Кюлюмов. В групата се включиха и други деца, а така също и главния учител от училището Галя Димова. Те получиха рекламни шапки, чували и ръкавици от Община Батак. Определеният район от втечалото на язовир Батак до Острова по бреговата ивица бе почистен. Групата дори продължава и почиства бреговата ивица до края на постройките по посока на контрастената на язовира. Събраният от тях боклук около 120 чувала е извозен още същия ден от камион от Община Батак. За малко в работата по почистването на тази група се включват лично директорът на ВУИ Георги Янушев, помощник директорът Кунчо Караджов и представителят на РИО на МОМН г-жа Боряна Консулова.
Група за почистване на курорт Дъното
Групата за Дъното в състав от 18 ученика е формирана основно от момчета от ІІ група „Бед бойс” с възпитател Иван Ковачев. В нея се включват Свилен Топчиев – възпитател от ВУИ, Румен Вандев – възпитател от ОСОУ „Хр. Смирненски” – Ракитово и Димитър Гогов – служител от Община Ракитово. Нейната основна задача е да се почисти образуваното от над 10 години нерегламентирано сметище по пътя Дорково – Дъното. Сметището е почистено и от него са събрани 65 чувала боклук. В оставащото време учениците от ВУИ почистват минисметища по бреговата ивица от базата на РИОСВ – Пазарджик до края на курорта, където лагеруват през лятото. Събрани са още 50 чувала боклук. За работата си децата получават адмирациите на хората от хотелите на Дъното. Получават и поздравления от служителите от РИОСВ – Пазарджик, които също почистват в този район. Служителите от РИОСВ дори почерпиха всички деца с пица и кекс. По думите им те от години не са виждали толкова ревностни участници в кампаниите по почистване.
Група по почистване на ВУИ, местност Парка и част от Ракитово
Групата, останала да почиства района на училището, също се справя с поставената задача. Тя е водена от педагозите Цветана Джбрева, Юри Кюлюмов и Петър Петров. В нея участват 20 ученика. Почистен е района около ресторант Светлоград, района на почивна база Пивото, пътя от ВУИ до началото на града и бившата база на Горско стопанство – Ракотово до къщата с часовника. Събрани са 45 чувала боклук, извозени още същия ден от камион на Община Ракитово.
Като цяло ВУИ отбеляза впечатляващо участие в кампанията на БТВ „Да почистим България за един ден”. Включиха се над 60 ученици и учители. Събрани са 280 чувала боклук. Почистени са три различни района на национално, регионално и местно ниво. Събраният боклук е извозен още същия ден до регламентирани сметища.
Репортери: Румен Пашев, VІІІ клас;
Константин Асенов, Х клас;
Владимир Ранев, VІІІ клас и
Свилен Топчиев