четвъртък, 31 май 2012 г.

Кампания „Не на тютюнопушенето” организира МКБППМН - Ракитово


    Конкурс за най-оригинален колаж организира Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни непълнолетни ( МКБППМН) към Община Ракитово по случай 31 май - Международния ден без тютюнопушене. Конкурсът бе част от  кампанията против цигарите, която включваше беседи по училищата, изнесени от обществените възпитатели и разпостранение на информационни флаери.  Участие взеха деца от  СОУ „Св. Климент Охридски”, СООУ „Хр. Смирненски”, ОУ „Хр. Ботев”, ПУ „Д-р Петър Берон” и ВУИ „Ангел Узунов”. Творбите на децата са изложени във витрината до Горско стопанство-Ракитово, а най-добрите бяха наградени с грамота и подарък както следва:

                  І-во място
Рени Жеребцова- СОУ „Св. Климент Охридски”
Венелин Мерсинков- ВУИ „Ангел Узунов”

ІІ-ро място
Николай Илиев -ВУИ „Ангел Узунов”
Румен Пашев- ВУИ „Ангел Узунов”

ІІІ-то място
Ученици от VІІІ кл. на ПУ „Д.р Петър Берон”

За оригиналност при изработката на колаж
Виктор Ангелов- ВУИ „Ангел Узунов”
Александър Дошков- ВУИ „Ангел Узунов”
Радослав Михайлов ВУИ „Ангел Узунов”


СОУ "Св. Климент Охридски"

ПУ "Д-р Петър Берон"

СООУ "Хр. Смирненски"

ВУИ "Ангел Узунов"

ОУ "Хр. Ботев"