петък, 11 май 2012 г.

КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА


Образцово Народно читалище „Будилник-1898г.”

организира

КОНКУРС
 
ЗА ДЕТСКА РИСУНКА
под мотото
„100 години театрална дейност в Ракитово”

В конкурса могат да участват:
- ученици 1 – 4 клас  на тема: „Кукли, герои, сцена, театър“
- ученици 5 – 8 клас и ученици 9 – 12 клас на тема: „Магията на сцената – Театъра“
Във всяка от възрастовите групи се присъжда по една награда.

Придружаваща информация: трите имена на автора, възраст, адрес, личен телефон и е-mail за връзка.

Срок:
Рисунките представете в библиотеката на читалището в срок до 15 май 2012г. или на адрес: гр. Ракитово - 4640, ул „Ал. Стамболийски” 4 библиотека при ОНЧ „Будилник”1898 За справки: тел. 03542 32-10