четвъртък, 31 май 2012 г.

Спортен крос „Направи нещо за себе си - избери спорта срещу зависимостите”


    Спортен крос „Направи нещо за себе си-избери спорта срещу зависимостите” се проведе на 31 май в Ракитово. Спортното мероприятие е част от кампанията на МКБППМН-Ракитово „Не на тютюнопушенето”, послучай световния ден срещу цигарите. Включиха се над петдесет деца от СОУ „Св. Климент Охридски”, СООУ „Хр. Смирненски”, ОУ „Хр. Ботев” и ВУИ „Ангел Узунов”.  Отличените деца, разделени в две възрастови категории за момичета и момчета бяха наградени от зам.-кмета Красимир Вандев в заседателната зала на Общината веднага след мероприятието.

Зам.-кметът Красимир Вандев с Николай
 Любков, победител  в категорията VIII-X клас
V-VII клас МОМЧЕТА:
1. Стефан Йорданов – ВУИ „Ангел Узунов”
2. Борис Камберов – ОУ „Хр. Ботев”
3. Левент Козов – СОУ „Св. Кл. Охридски”
    Атанас Симидарев -  ОУ „Хр. Ботев”

V-VII клас МОМИЧЕТА:
1. Живка Татова - ОУ „Хр. Ботев”
2. Тинка Асенова - ОУ „Хр. Ботев”
3. Стефка Свирачева - ОУ „Хр. Ботев”
4. Емилия Татова - ОУ „Хр. Ботев”

VIII-X клас МОМЧЕТА:
1. Николай Любков - ВУИ „Ангел Узунов”
2. Светослав Стойчев - ОУ „Хр. Ботев”
3. Иван Кривонозов - ОУ „Хр. Ботев”
4. Христо Хъров – СОУ „Св. Кл. Охридски”

VIII-X клас МОМИЧЕТА:
1. Йорданка Мишева - ОУ „Хр. Ботев”
2. Ани Младенова – СОУ „Хр. Смирненски”
3. Тинка Асенова - ОУ „Хр. Ботев”
4. Верка Татова – СОУ „Св. Кл. Охридски”